Klaipėdos vaikų namų „Smiltelė“ patalpų atnaujinimas

Pagrindinė problema su kuria susiduria Klaipėdos m. savivaldybė – nepakankamai užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Įvertinus, kad Klaipėdos mieste per mėnesį socialinės paslaugos teikiamos 370 socialinės rizikos šeimoms, kuriose auginami apie 600 vaikų, tai metiniai vaikų dienos centro paslaugas gaunančių lankytojų rodikliai yra labai maži.