Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilika

Pagrindinė problema – nepakankama kultūrinių paslaugų kokybė Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje dėl buvusios infrastruktūros netinkamumo. Ši problema spręsta bazilikoje atliekant restauravimo ir remonto darbus.

Projektu siekta didinti bazilikos lankomumą ir prieinamumą didesnei visuomenės daliai, įtraukiant kuo įvairesnes visuomenės grupes, aktualizuojant sakralinio paveldo objektą, atnaujinant jo infrastruktūrą ir vykdomas veiklas.

Įrengus ekspoziciją objekto infrastruktūra buvo pritaikyta ne tik liturginėms, bet ir edukacinėms veikloms. Sukurta įvairioms visuomenės grupėms prieinama sakrali erdvė, plėtojama objekto populiarinimo veikla, rengiamos ekskursijos, edukacinės programos, sakralinės muzikos koncertai, parodos, liturginės šventės, šeimų renginiais, taip pat kultūros paveldas bus apsaugotas nuo savaiminio suirimo. Planuota, kad įgyvendinus projektą, lankytojų srautas per metus padidės iki 6 060.