Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija

Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro, esančio Vievyje, Elektrėnų savivaldybėje, ekspozicijos ir rinkinių fondai yra naudojami realizuojant įvairias Lietuvos valstybines bei tarptautines mokslo programas, rengiant įvairių profesijų specialistus ir mokslininkus, o taip pat priimant daugiausia moksleivių bei studentų ekskursijas, kurių metu supažindinama su šalies geologine aplinka, jos raida ir žemės gelmių turtais, su pastarųjų metų aplinkos apsaugos problemomis. Projekto esmė – investuojant ES struktūrinių fondų lėšas, rekonstruotas Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro pastatas, pertvarkyta aplinka bei įrengtos naujos ekspozicijos, taip pritraukiant daugiau lankytojų, kuriems būtų teikiama informacija apie geologinę aplinką, vykdomos edukologinės programos moksleiviams ir studentams.