Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, atnaujinta ir pritaikyta Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas. Atliekant paprastąjį remontą suremontuota keramikos diegimo patalpa, dailės ir muzikos klasės ir kitos administracinės bei pagalbinės patalpos. buvo nupirktas fortepijonas, elektrinis pianinas, keramikos degimo krosnis, molio žiedimo staklės, planšetiniai kompiuteriai dviem klasėms, televizorius ir dar daug kito reikalingo mokymosi ir mokymo inventoriaus, taip pat nupirkti ir nauji baldai.